ATEX-klassade hjul

INOX

Med explosiv atmosfär menas en blandning av gas eller ånga i luft i sådan koncentration att den kan antändas. Bedömningen gäller normal hantering och förväntade avvikelser. Även risken för antändning av explosiv atmosfär ska bedömas. Med explosionsfarlig miljö menas förutom områden med risk för explosiv atmosfär även den närmaste omgivningen. Därav är det av stor vikt att ha rätt hjul på vagnar som rullar i en miljö där explosionsrisk kan förekomma.

Visar alla 5 resultat