Produktinformation

Denna tillverkarinformation om hjul och länkhjul är viktig att läsa. Den som ej läser detta, löser tillverkaren från allt ansvar.

Produktinformation och användning

Hjul- och länkhjul är delar som i allmänhet är utbytbara på därför avsedda möbler, apparater och transportsystem eller likartade produkter, som kan göras farbara med hjälp av dessa.

Denna produktinformation berör hjul och länkhjul för icke maskinellt rörliga vagnar och apparater som vanligtvis inte rör sig snabbare än gånghastighet och inte rör sig kontinuerligt.

Hjul och länkhjul används bl a inom hushållsområdet, serviceområdet (t ex inköpsvagnar, kontorsmöbler), sjukhusmiljöer (t ex sjukhussängar), industrin (t ex transportvagnar för lätt- och tung belastning).

Viktigt vid montering av hjul- och länkhjul:

 • Produkten måste vara fast förbunden vid alla därför angivna ställen.
 • De måste ha tillräcklig hållfasthet vid alla fästställena.
 • Funktionen hos hjulen får ej hindras av montaget.
 • Länkhjulet måste monteras så att centrumbult i vridkrans är vertikalt.
 • Fasta byglar måste monteras så att hjulaxlarna ligger i linje.
 • På en vagn eller dyligt får endast samma typ av länkhjul användas. Vid samtidig användning av fasta byglar ska endast tillverkarens rekommendation gälla.

Speciella utrymmen:

För fuktiga områden såsom under bar himmel, vid hav, kök, restauranger, livsmedelsbranschen eller i omgivning i korrosionsmiljö måste produkter i specialutformande användas.

Inom temperaturområden under -5 grader och över 30 grader ska produkter i specialutförande användas. Standardprodukter får under inga omständigheter användas under dessa förhållanden vid full belastning.

Vid val av hjul och länkhjul måste alla tänkbara belastningar vara kända. Annars måste uppskattning med tillräcklig säkerhetsmarginal göras.

Felaktig användning

 • När den angivna maxbelastningen i katalogen överskrides.
 • När underlaget är olämpligt.
 • När omgivningstemperaturen är för hög eller för låg.
 • När en vagn med fasta byglar med våld tvingas fel.
 • När särskilt aggressiva ämnen kan inverka.
 • När det utsätts för en stor stöt- eller fallbelastning.
 • När främmande föremål kan tränga in i hjul.
 • När hjul eller länkhjul användes vid för hög hastighet.
 • När förändringar gjorts utan tillverkarens medgivande.

Underhåll

Hjul och länkhjul måste allt efter fodringarna underhållas regelbundet.

 • Genom infettning av lager.
 • Efterkontroll av lösa förbindningar.

Vid rengöring får endast användas sådana rengöringsmedel som inte orsakar korrosion och inte innehåller skadliga beståndsdelar.

Hjul, länkhjul och byggdelar måste ersättas så snart funktionstörningar uppträder.

Information

Tellus Hjul och Trade står till kundens förfogande med produktkatalog, användarinformation, bruksanvisningar mm.